suma

Słownik języka polskiego PWN*

suma
1. «pewna ilość pieniędzy»
2. «wynik dodawania liczb»
3. «ogół rzeczy, zjawisk lub wrażeń»
4. «w Kościele katolickim: uroczysta msza z kazaniem, odprawiana w niedziele i święta»

• sumka
bajońskie sumy, bajońska suma
1. «wielka suma pieniędzy przyznana przez Napoleona w Bajonnie Księstwu Warszawskiemu, która okazała się niemożliwa do wyegzekwowania»
2. «bardzo duża suma pieniędzy»
suma komandytowa «suma pieniędzy, którymi odpowiada udziałowiec spółki komandytowej, niebiorący udziału w działalności spółki»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego