sygnał

Wielki słownik ortograficzny PWN

sygnał -ału, -ale; -ałów

Słownik języka polskiego PWN

sygnał
1. «umowny znak o treści informacyjnej lub ostrzegawczej»
2. «dźwięk słyszany w podniesionej słuchawce telefonu»
3. «objaw lub zapowiedź czegoś»
4. «nieoficjalna i niepotwierdzona wiadomość»
5. «bodziec wywołujący reakcję któregoś z narządów zmysłu»
6. «przebieg wielkości fizycznej zawierający wiadomość, np. zmodulowana fala radiowa»

• sygnałowy
sygnał analogowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się w sposób ciągły, a nie skokowo»
sygnał cyfrowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się skokowo, przy czym skokom przypisywane są cyfry, których ciągi stanowią zakodowaną informację»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego