sygnał

Wielki słownik ortograficzny PWN

sygnał -ału, -ale; -ałów

Słownik języka polskiego PWN

sygnał
1. «umowny znak o treści informacyjnej lub ostrzegawczej»
2. «dźwięk słyszany w podniesionej słuchawce telefonu»
3. «objaw lub zapowiedź czegoś»
4. «nieoficjalna i niepotwierdzona wiadomość»
5. «bodziec wywołujący reakcję któregoś z narządów zmysłu»
6. «przebieg wielkości fizycznej zawierający wiadomość, np. zmodulowana fala radiowa»

• sygnałowy
sygnał analogowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się w sposób ciągły, a nie skokowo»
sygnał cyfrowy «sygnał w postaci wielkości fizycznej zmieniającej się skokowo, przy czym skokom przypisywane są cyfry, których ciągi stanowią zakodowaną informację»
sygnały mgłowe «ostrzegawcze sygnały dźwiękowe nadawane przez statki przy złej widoczności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

cenny dwukropek
9.11.2008
Które z poniższych zdań jest poprawne:
1) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały sinusoidalny i prostokątny.
2) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały: sinusoidalny i prostokątny.
3) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnał sinusoidalny i prostokątny.
Pozdrawiam
Wojciech Labocha
boolowski
25.07.2002
Jaka powinna być pisownia przymiotnika utworzonego od nazwiska Boole? Boolowski, bulowski, a może jeszcze inaczej? Czy lepiej mówić o sygnałach Boole’a, czy o sygnałach … (no właśnie, jakich?)
Anna Mazik
Jak zapisywać nazwy kategorii i podkategorii na stronie sklepu internetowego
24.09.2018
Witam,
czy istnieje uzasadnienie dla pisowni wielką literą nazw kategorii i podkategorii na stronie sklepu internetowego?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że nie pozwolę na następną katastrofę" - jest to najbardziej niepokojący sygnał grożącego niebezpieczeństwa. Odmowa zaakceptowania "nie" jako odpowiedzi na stawiane propozycje...
  • ... odbiornik (czyli aparat GPS) - oba w tej samej chwili generują sygnał o identycznym charakterze,
    - technika odczytu czasu opóźnienia sygnału pozwala na...
  • ... jeleniogórskiego sądu Dariusz Łukaszewski. - Przecież już wiele miesięcy wcześniej mieli sygnały, że oskarżeni planują ucieczkę.

    Jeden z jeleniogórskich sędziów ("tylko nie...

Encyklopedia PWN

sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
sygnał dyskretny, w przypadku którego kolejne wartości wielkości fiz. są reprezentowane przez ciągi liczb należących do skończonego zbioru;
sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
sygnał cyfrowy, w którym liczbami reprezentującymi wartości wielkości fiz. są: 0 i 1 (elementy binarne, bity);
sygnał mający postać nieciągłego przebiegu wielkości fiz. reprezentującej wiadomość (wielkość może przyjmować tylko określone wartości ze skończonego ich zbioru);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!