synkretyzm

Słownik języka polskiego PWN*

synkretyzm
1. «łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych, elementów; też: współistnienie takich elementów, np. w doktrynie religijnej lub w jakimś utworze»
2. jęz. «złączenie w jedną kilku dawniej różnych funkcji, zwłaszcza przypadków gramatycznych albo rodzajów»
3. jęz. «wielofunkcyjność jednej formy lub jej końcówki fleksyjnej»
4. «spostrzeganie pewnych rzeczy całościowo, bez wyodrębniania poszczególnych części, spowodowane brakiem zdolności do analizy i syntezy»

• synkretyczny • synkretycznie • synkretyczność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego