synonimiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

synonim
1. «każdy z pary wyrazów mających takie samo znaczenie»
2. «symbol lub odpowiednik czegoś»

• synonimiczny • synonimicznie • synonimiczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tytuły katechizmów
10.11.2011
Droga Redakcjo,
czy w pracy poświęconej katechetyce tytuły źródeł: Katechizm Kościoła Katolickiego (i określenia synonimiczne: katechizm współczesny albo watykański) oraz Katechizm Rzymski (Katechizm szesnastowieczny, Soboru Trydenckiego) powinny być pisane kursywą (nie dotyczy określeń synonimicznych), jako tytuły, czy też wystarczy jedynie zapis z wielkiej litery? W materiale źródłowym znalazłam formy drukiem prostym i z wielkiej litery także odnośnie zapisów synonimicznych.
Pozdrawiam.
Forma orzeczenia przy nazwach zespołów
6.10.2016
Szanowni Państwo,
zastanawiam się, z jakim orzeczeniem należy łączyć w zdaniu nazwy zespołów. Zespół Pink Floyd wystąpił… – to wiadomo, ale już Pink Floyd wystąpili…, prawda? Pasuje mi orzeczenie w r. męskoosobowym, kiedy myślę o kilku członkach grupy, ale co z takimi przykładami jak Mazowsze albo Pod Egidą? Tutaj grupy są tak liczne, że chyba raczej Mazowsze wystąpiło niż wystąpili i Pod Egidą wystąpił. Jak to właściwie powinno być?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

hebd
2.02.2007
W słowniku Doroszewskiego jest chebd, roślina, Sambucus ebulus. W słowniku ortograficznym PWN chebd. W encyklopedii PWN hebd. W Wikipedii hebd, tak samo w innych słownikach. Jaka jest prawidłowa pisownia tego wyrazu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wtórnych. W tym ujęciu określenie środki komunikowania lub media jest synonimiczne z communications.
    Do pierwotnych procedur komunikowania Sapir zaliczył: mowę, gestykulację...
  • ... Jeśli oba człony wyrażają tę samą myśl, mówimy o paralelizmie synonimicznym, jeśli przeciwstawną - paralelizm jest antytetyczny, jeśli drugi z członów dopełnia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.