syp

Słownik języka polskiego PWN*

sypnąćsypać
1. «rzucić czymś sypkim»
2. «o śniegu: spaść w dużej ilości»
3. «rozdać coś w dużej ilości»
4. «wypowiedzieć dużo tekstów określonego rodzaju»
5. «o świetle lub źródle światła: błysnąć, zaświecić»
6. pot. «złożyć obciążające kogoś zeznania lub ujawnić czyjeś tajemnice»
7. «budować, formować coś z ziemi, z piasku»
sypnąć sięsypać się
1. «o czymś drobnym lub sypkim: spaść, wypaść skądś»
2. «odpaść od całości drobnymi cząstkami»
3. «rozpaść się, rozkruszyć się»
4. «wystąpić w dużej ilości»
5. «o iskrach, błyskach itp.: rozprzestrzenić się z jakiegoś miejsca na wszystkie strony»
6. pot. «wyjawić coś niekorzystnego dla siebie»
7. pot. «wydać jeden drugiego»
8. pot. «pomylić się, np. w wypowiadaniu tekstu lub w tańcu»
9. sypać się pot. «o urządzeniach: psuć się ze starości»
10. posp. «o człowieku, jego ciele, sprawności: stracić kondycję psychiczną lub fizyczną»
11. posp. «o systemach, strukturach itp.: stracić spójność»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego