szaleniec

Wielki słownik ortograficzny PWN

szaleniec -leń•ca; -leń•cy, -leń•ców

Słownik języka polskiego PWN

szaleniec
1. «osoba chora umysłowo»
2. «osoba niepanująca nad swoimi uczuciami, nielicząca się z niebezpieczeństwem i postępująca w sposób gwałtowny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego