szanować

Wielki słownik ortograficzny PWN

szanować -nuję, -nują

Słownik języka polskiego PWN

szanować
1. «odnosić się do kogoś lub do czegoś z szacunkiem»
2. «przestrzegać czegoś, liczyć się z czymś»
3. «chronić coś przed zniszczeniem lub nadmiernym zużyciem»
szanować się
1. «mieć poczucie własnej godności»
2. «postępować zgodnie z etyką zawodową, z przyjętymi w danym środowisku zasadami, normami»
3. «szanować jeden drugiego»
4. «dbać o swoje zdrowie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego