szczep

Wielki słownik ortograficzny PWN

szczep -pu, -pie; -pów
szczepić -pię, -pią; -p•cie
szczepienie; -pień

Słownik języka polskiego PWN

szczep
1. «mała grupa etniczna mająca wspólny język, wspólne obyczaje itp.»
2. «zespół drużyn harcerskich działających na jednym terenie, zwykle w jednej szkole»
3. biol. «grupa gatunków wywodzących się od jednego przodka i przekształcających się na drodze ewolucji»
4. «w bakteriologii: grupa drobnoustrojów danego gatunku o charakterystycznych cechach»
5. «młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu lub oczka odmiany szlachetnej na podkładce»

• szczepowy
szczepić
1. «wprowadzać do organizmu ludzkiego lub zwierzęcego szczepionkę w celu sztucznego uodpornienia go na chorobę zakaźną»
2. «uszlachetniać drzewa i krzewy przez połączenie pędu lub oczka odmiany szlachetnej z podkładką»
szczepienie «zabieg polegający na wprowadzeniu do organizmu ludzkiego lub zwierzęcego szczepionki»
szczepić się «poddawać się szczepieniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Byliśmy z Jasiem...
27.10.2008
Opowiadałam, jak to byliśmy z Jasiem w przychodni (tj. mój syn Jaś i ja), kiedy ktoś zwrócił mi uwagę, że wprowadzam słuchacza w błąd, używając formy byliśmy w odniesieniu do dwóch osób, ponieważ sugeruje ona, że w przychodni był z nami jeszcze ktoś trzeci. Jeśli zatem opowiadam o nas dwojgu, tzn. moim synu i mnie samej, powinnam użyć zdania „Byłam z Jasiem w przychodni”. Nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ uważam, że dwoje to już my, więc miałam prawo powiedzieć „Byliśmy z Jasiem”.
dobrze, ale niejasno
7.12.2013
Czy można powiedzieć: „Osoba ta jest odpowiedzialna za terminowe zgłoszenie pracowników do wydania instruktażu”? Chodzi mi tu szczególnie o zwrot zgłoszenie do wydania.
Z góry ślicznie dziękuję za pomoc.
Interpunkcja zdań pozornie rozwiniętych
7.06.2018
Szanowni Państwo,
przesyłam kolejną porcję pytań interpunkcyjnych:
Mamy się spotkać jutro, nie wiem tylko(,) o której.
Zdradź(,) od kogo to [dostałaś]!
Posyłamy 4 regimenty, przy czym nie specyfikujemy(,) na którą przełęcz ile.
Przyrzekam na wszystko(,) co święte!
Kojarzę książkę, ale nie pamiętam (,) jaki [miała] tytuł.
Nie wiem(,) w jaki sposób [to zrobić].
Z moim w porządku, tylko nie wiem(,) jak z Twoim [rowerem].
Może być jutro — ważne tylko(,) w jakich godzinach.
Nie wiem jeszcze(,) kiedy dokładnie [się to odbędzie].
Możemy spróbować, tylko nie wiem(,) o której godzinie.
Nie wiem(,) w jakim w celu i z jakiej przyczyny [odbywa się to nadzwyczajne spotkanie].
Szczepy będą się mieszały(,) aż miło.
Polecam go. To specjalista(,) jakich mało.
Spostrzegłem już(,) w czym rzecz.
W nawiasach kwadratowych umieściłem wstawki przybliżające kontekst wypowiedzi.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... roku, by utrzymać dyscyplinę podatkową i stabilność gospodarczą, porównał do szczepienia. Czy kochająca, odpowiedzialna matka zrezygnuje z zaszczepienia dziecka dlatego, że...
 • ... w książeczce mojej jest napisane wszystko.
  No i jeszcze jedno
  szczepienie przypadałoby na osiemnas na jak skończysz osiemnaście lat przeciwko jakiejś...
 • ... mieszkamy i pracujemy - uczy ich książka.

  "Zbadano, że u Afrykanów
  szczepu Bantu miażdżyca prawie nie występuje, ale mają oni wysoki poziom...

Encyklopedia PWN

biol. grupa gatunków wywodzących się od wspólnego przodka i przekształcających się w toku ewolucji;
roln. w szkółkarstwie młode drzewko lub krzew, otrzymane przez zespolenie pędu (zrazu) lub pączka liściowego (oczka) odmiany szlachetnej z podkładką.
med. w bakteriologii populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami.
biol. grupa organizmów wywodzących się od wspólnego przodka i przekształcających się w toku ewolucji;
Szczep Rogate Serce, Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”,
grupa artyst. utworzona 1929 z inicjatywy S. Szukalskiego;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego