szczepienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szczepienie; -pień
szczep -pu, -pie; -pów
szczepić -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN*

szczepienie «zabieg polegający na wprowadzeniu do organizmu ludzkiego lub zwierzęcego szczepionki»
szczep
1. «mała grupa etniczna mająca wspólny język, wspólne obyczaje itp.»
2. «zespół drużyn harcerskich działających na jednym terenie, zwykle w jednej szkole»
3. biol. «grupa gatunków wywodzących się od jednego przodka i przekształcających się na drodze ewolucji»
4. «w bakteriologii: grupa drobnoustrojów danego gatunku o charakterystycznych cechach»
5. «młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu lub oczka odmiany szlachetnej na podkładce»

• szczepowy
szczepić
1. «wprowadzać do organizmu ludzkiego lub zwierzęcego szczepionkę w celu sztucznego uodpornienia go na chorobę zakaźną»
2. «uszlachetniać drzewa i krzewy przez połączenie pędu lub oczka odmiany szlachetnej z podkładką»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego