szekspirolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szeks•piro•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

szekspirologia «wiedza o twórczości i życiu Szekspira»
• szekspirologiczny • szekspirolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego