szereg homologiczny

Słownik języka polskiego PWN

szereg homologiczny «związki organiczne tej samej klasy, których cząsteczki różnią się między sobą liczbą grup metylenowych»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... prawie bez wpływu.
    Przykładem godnym omówienia mogą być alkohole. Pierwsze
    szeregi homologiczne prostych alkoholi mają słodki alkoholowy zapach. Siła zapachu rośnie do...
  • ... rybi. Nie ulega też wątpliwości podobieństwo zapachu pierwszych związków z szeregu homologicznego alkoholi alifatycznych (alkohol metylowy i etylowy są praktycznie nieodróżnialne węchem...

Encyklopedia PWN

ciąg związków org. o cząsteczkach zawierających jednakowe grupy funkcyjne i mających taką samą budowę chem., różniących się między sobą o taką samą jednostkę strukturalną,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego