szereg

Wielki słownik ortograficzny PWN

szereg -gu, -giem; -gów
Szare Szeregi Szarych Szeregów

Słownik języka polskiego PWN

rozwinięcie funkcji w szereg mat. «przedstawienie danej funkcji w postaci pewnego nieskończonego szeregu funkcyjnego»
szereg I
1. «ciąg osób lub rzeczy znajdujących się obok siebie, w jednej, prostej linii»
2. «zbiór jednostek, np. faktów, uporządkowanych według określonego systemu»
3. mat. «wyrażenie mające postać sumy skończonej lub nieskończonej liczby składników»
szereg II «zaimek komunikujący o dość dużej liczbie rzeczy, zjawisk lub osób»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego