szpiclówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

szpic•lów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

szpicel pogard. «osoba, która szpieguje kogoś i donosi na niego»
• szpiclowski • szpiclówka • szpiclostwo • szpiclować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego