szpitalnictwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

szpitalnictwo «ogół szpitali rozpatrywanych ze względu na ich organizację i funkcjonowanie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego