szpitalnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

szpital•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

szpitalnik
1. «członek zakonu zajmującego się prowadzeniem szpitali»
2. «w zakonie rycerskim: tytuł rycerza sprawującego pieczę nad szpitalami; też: rycerz mający ten tytuł»
3. daw. «człowiek przebywający w szpitalu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego