sztab

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sztab -bu, -bie; -bów
sztaba -tabie, -tabę; -tab

Słownik języka polskiego PWN*

sztab
1. «w wojsku: organ dowodzenia zajmujący się przygotowaniem i prowadzeniem działań bojowych»
2. «grupa ludzi powołana doraźnie do kierowania określonymi działaniami»
3. «duży zespół specjalistów»
sztab generalny, główny «centralny organ dowodzenia całością sił zbrojnych państwa»
sztaba
1. «płaska metalowa listwa używana głównie do zamykania drzwi»
2. «uformowana bryła metalu szlachetnego o prostokątnej podstawie»
3. «belka wiążąca poszycia burt»

• sztabowy • sztabka • sztabkowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego