sztych

Wielki słownik ortograficzny PWN

sztych -chu; -chy, -chów

Słownik języka polskiego PWN

sztych
1. «obraz wyryty na płycie metalowej, pokryty farbą i odbity na papierze; dawniej też: każda rycina wykonana dowolną techniką rytowniczą»
2. «ostry koniec broni białej»
3. «pchnięcie czymś ostrym, zwłaszcza bronią białą»
4. pot. «zagłębienie w ziemi łopaty na całą długość ostrza»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

usłyszeć zarzuty
14.10.2013
Ponieważ w mediach natrętnie pojawia się zwrot usłyszeć zarzuty (o przestępstwo), zastanawiam się, czy jest on w 100% poprawny. W końcu nie wiadomo, czy skazany na pewno zarzuty usłyszy bądź usłyszał (to bowiem zależy od stanu jego narządu słuchu, koncentracji uwagi itp.), natomiast można powiedzieć, że zarzuty zostaną czy zostały mu postawione, wysunięte, wytoczone itp. Czy rozumuję słusznie i czy moja troska o zwiększoną różnorodność frazeologiczną nie jest przejawem puryzmu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na nie ponad 700 obrazów olejnych, kilka setek rysunków, tysiące sztychów i pokaźna ilość rzeźb. Dominują dzieła artystów polskich, którzy mieszkali...
  • ... zarośli. Noc powtarzała teraz głęboko po północy te serie nokturnów, sztychów nocnych profesora Arendta, kontynuowała jego fantazje.
    W tej czarnej gęstwinie...
  • ... do pokoju, patrzę jeszcze raz na starą broń i stare sztychy na ścianach, słucham skrzypu schodów.
    10.8.1943
    Jesteśmy w...

Encyklopedia PWN

sztych
[niem.],
szt. plast. wykonany rylcem miedzioryt,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego