szukać

Wielki słownik ortograficzny PWN

szukać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

szukać
1. «starać się ustalić, gdzie ktoś lub coś jest»
2. «dążyć do czegoś»
szukać się «szukać jeden drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego