szukać

Słownik języka polskiego PWN*

szukać
1. «starać się ustalić, gdzie ktoś lub coś jest»
2. «dążyć do czegoś»
szukać się «szukać jeden drugiego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego