szydłowiecki

Wielki słownik ortograficzny PWN

szydłowiec•ki (od: Szydłowiec); -c•cy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z początkiem XVII stulecia. Jak Firleje, Herburty, Kmity, Ostrorogi, Koniecpolscy, Szydłowieccy, Wapowscy i ileż pomniejszych.
    Mury zamku odbijają wiernie przemiany rodu...
  • ... napady histerii, a może i psychozy.

    Jak pisał kanclerz Krzysztof
    Szydłowiecki, wzięcie pod pantofel męża-króla zajęło jej dziesięć lat. Zygmunt...

Encyklopedia PWN

Szydłowiecki Krzysztof, ur. 1467, zm. 30 XII 1532,
brat Mikołaja, kanclerz wielki koronny 1515–32, kasztelan krak. 1527–32, rzeczywisty kierownik pol. polityki zagranicznej w pocz. XVI w.;
Szydłowiecki Mikołaj, ur. ok. 1480, zm. 18 II 1532,
brat Krzysztofa, podskarbi wielki koronny;
pow. ziemski w południowej części woj. mazow.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego