tłumaczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

tłumaczyć -czę, -czą; -cz•cie
tłumacz -cza; -cze, -czy (skróty: tł., tłum.)
tłumaczenie; -czeń (skróty: tł., tłum.)

Słownik języka polskiego PWN

tłumaczyć
1. «wyjaśniać coś komuś»
2. «uzasadniać lub usprawiedliwiać coś»
3. «usprawiedliwiać kogoś»
4. «namawiać do czegoś lub odradzać coś komuś»
5. «przekładać coś z jednego języka na inny»
6. «przedstawiać, objaśniać jakieś treści, obrazy lub zjawiska za pomocą środków właściwych danej dziedzinie»
tłumaczyć się
1. «usprawiedliwiać się»
2. «stanowić uzasadnienie czegoś»
tłumacz «osoba dokonująca przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z jednego języka na inny»
• tłumaczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego