tłumaczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tłumaczyć -czę, -czą; -cz•cie
tłumacz -cza; -cze, -czy (skróty: tł., tłum.)
tłumaczenie; -czeń (skróty: tł., tłum.)

Słownik języka polskiego PWN*

tłumaczyć
1. «wyjaśniać coś komuś»
2. «uzasadniać lub usprawiedliwiać coś»
3. «usprawiedliwiać kogoś»
4. «namawiać do czegoś lub odradzać coś komuś»
5. «przekładać coś z jednego języka na inny»
6. «przedstawiać, objaśniać jakieś treści, obrazy lub zjawiska za pomocą środków właściwych danej dziedzinie»
tłumaczyć się
1. «usprawiedliwiać się»
2. «stanowić uzasadnienie czegoś»
tłumacz «osoba dokonująca przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z jednego języka na inny»
• tłumaczka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego