tłumić w zarodku

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wówczas, gdy lizną je języki ognia.
    Do niedawna wszelkie pożary
    tłumiono w zarodku bez względu na to, czy wywołane były nieostrożnością człowieka, czy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego