taboryta

Wielki słownik ortograficzny PWN

taboryta -ycie, -ytę; -yci, -ytów

Słownik języka polskiego PWN

taboryta «przedstawiciel radykalnego odłamu husytów czeskich»
• taborycki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Do Táboru // Tábora i Lanškrounu // Lanškrouna
12.02.2018
W języku czeskim nazwy miejscowości Tábor i Lanškroun mają w dopełniaczu formy z końcówką -a: Tábora i Lanškrouna. Jaką końcówkę należy dodać, jeśli nazwy te pojawią się w tekście polskim – jadę do Tábora/Lanškrouna czy jadę do Táboru/Lanškrounu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... fanatyzmem i bezwzględnością nawet wśród najbardziej radykalnych i najbardziej sfanatyzowanych taborytów. Spodziewał się więc ujrzeć małego, chudego jak kij i ognistookiego...
  • ... Nie mając jeszcze dyrektyw z Warszawy ani siły do rozgromienia "taborytów" z ulicy Królewieckiej, zwodzą do czasu, ale dziś już na...

Encyklopedia PWN

radykalny odłam husytów czeskich (husytyzm), skupiający chłopów i biedotę miejską, z ośrodkiem w m. Tábor na południe od Pragi (stąd nazwa);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego