tachimetryczny

Słownik języka polskiego PWN

tachymetria, tachimetria «metoda szybkich pomiarów topograficznych»
• tachymetryczny, tachimetryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to jest analogicznie jak w przypadku pomiaru rzeźby terenu metodą tachimetryczną. Na rysunku 3.15a przedstawiono fragment terenu zmierzonego następująco: do...
  • ... sprawdzić kierunki nawiązania.
    Kartowanie szczegółów terenowych za pomocą kątomierza (nanośnika)
    tachimetrycznego polega na: przyłożeniu punktu zerowego podziałki na skartowanym stanowisku i...
  • ... współrzędne prostokątne oraz wysokości pikiet na podstawie danych z dziennika tachimetrycznego.
    Przykład numerycznego opracowania terenu zaczerpnięty z publikacji W. Izdebskiego, System...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego