tak

Słownik języka polskiego PWN*

i tak dalej «wyrażenie zastępujące dalszy ciąg wyliczenia»
tak I
1. «partykuła wyrażająca twierdzącą odpowiedź na pytanie, np. Czy lubi pani słodycze? Tak.»
2. «partykuła wyrażająca aprobatę, np. Wyrzucisz śmiecie? Tak.»
3. «partykuła wyrażająca oczekiwanie mówiącego, że adresat potwierdzi jego przypuszczenie, np. Napiłbyś się czegoś, tak?»
4. «partykuła poprzedzająca określenie ilości lub miary, rzadziej czasu, np. Spotkajmy się tak o piątej.»
tak II
1. «zaimek, który wyraża wysoki stopień nasilenia cechy lub stanu rzeczy i komunikuje, że jest on większy, niż mówiący tego oczekiwał, np. Mieszkasz tak daleko od nas.»
2. «zaimek, który sygnalizuje wysoki stopień nasilenia cechy lub stanu rzeczy, np. Tak krzyczał, aż uszy bolały.»
3. «zaimek, który sygnalizuje sposób wykonywania czynności, odsyłając do konkretnej sytuacji, np. Spójrz na mnie. Tak wyglądam.»
4. «zaimek, który sygnalizuje sposób wykonania czynności, odsyłając do zdania podrzędnego, określającego, na czym ten sposób polega, np. Mów tak, żeby cię nikt nie usłyszał.»
5. «zaimek, który odsyła do wyrażenia oznaczającego podstawę porównania, np. Tak postąpiłem, jak chciałaś.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego