taki-że

Porady językowe

taki (,) że
26.03.2008
Witam,
chodzi mi o połączenie taki że, niezwykle częste w matematyce. Można spotkać różne warianty pisowni: „Niech <obiekt> będzie taki, że... [warunki symbolicznie]”, „Weźmy [obiekt] taki że... [warunki]”, „Niech a będzie liczbą, taką(,) że... [warunki]”. Chodzi więc o przecinek. Problem bierze się chyba stąd, że te [symboliczne warunki] są mniej lub bardziej skomplikowane i często, odczytując je, należy użyć czasownika (np. „f ma pochodną” zapisane symbolicznie). Jaka pisownia jest tu najwłaściwsza?
taka że...
11.12.2001
Szanowni Państwo!
Moje pytanie dotyczy interpunkcji w zdaniach często spotykanych w pracach matematycznych:
"m Pozycja pierwszego przecinka chyba nie budzi wątpliwości. Czy drugi przecinek powinien być postawiony przed słowem taka, czy pomiędzy słowami taka a że?
Pozdrawiam
Marcin Peczarski
że
3.04.2002
Czy stawiamy przecinek przed powtórzonym że, np. w zdaniu: "Dostawca i Kupujący uzgadniają, że Umowę Ogólną stosować się będzie jako podstawę ich stosunku umownego oraz że będą przestrzegać postanowień i warunków Umowy Ogólnej"? Wydaje mi się, że przecinek należy postawić w takim zdaniu przed "oraz że", ale nie jestem pewna. Pozdrawiam i dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... było, jak urząd miasta na przykład u nas decyzja była taka, że ja miałem plac, płaciłem podatek, a w planie przestrzennym na...
  • ... celach zaowocuje większą liczbą wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Skutek jest taki, że więźniowie odbywają wyroki w fatalnych warunkach. Zatem w imię pseudohumanitaryzmu...
  • ... najmniej w połowie jest to, to są ambicje rodziców. Albo, takie że rodzice są tymi prawda nowobogackimi, którzy się wzbogacili na, na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego