taksja

Słownik języka polskiego PWN*

taksja «reakcja ruchowa swobodnie poruszających się niższych organizmów zwierzęcych i roślinnych, zachodząca pod wpływem pewnych bodźców fizycznych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego