taksonomiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

taksonomia, taksologia «nauka o zasadach stosowanych w systematyce organizmów przy opisie gatunków, ich nazywaniu i włączaniu w układ systematyczny zwierząt i roślin»
• taksonomiczny, taksologiczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy taksonomiczne
8.10.2010
Zauważyłem w nowszych publikacjach, że dawne Naczelne jako rząd ssaków pisze się teraz z małej litery, czy to jest poprawne?
starodrzew
4.12.2008
Szanowni Eksperci,
spotkałam się z wyrażeniem ochrona starodrzewia. Czy jest ono poprawne? W SO PWN znalazłam tylko formę odmiany starodrzew – starodrzewu.
Czy nazwa owocu tamarillo jest rodzaju nijakiego? Czy można ją jakoś odmieniać? Mam też problem z odmianą nazwy innego owocu – physalis.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Joanna
Mickiewicz-improwizator
16.12.2012
Podczas korekty natknąłem się na takie oto rzeczowniki złożone: Mickiewicz-improwizator, Mickiewicz-poeta, kobieta-poetka. Według mnie są to zestawienia, w związku z czym wskazana by była pisownia rozdzielna. Czy mam rację?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... hierarchicznej podobieństwa pomiędzy jej poszczególnymi składnikami.
    Można przekształcić pierwotną macierz
    taksonomiczną w macierz podobieństw
    (każdego do każdego) i na tej podstawie...
  • ... od kambru. Im młodsze geologicznie ekosystemy, tym niższej rangi jednostek taksonomicznych trzeba użyć do opisania stosunków ekologicznych w ich obrębie. Przy...
  • ... wymarłych. Poza pozycją systematyczną podano cechy charakterystyczne dla poszczególnych jednostek taksonomicznych. Uwzględniono także miejsca występowania, a w przypadku gatunków, które można...

Encyklopedia PWN

statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
w ujęciu przedstawicieli gramatyki transformacyjno-generatywnej typ językoznawstwa, które za gł. cel badań uważa wyodrębnienie i klasyfikację różnego rodzaju jednostek językowych (nierozkładalnych w danej płaszczyźnie językowej elementów o charakterze abstrakcyjnym);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego