tam

Wielki słownik ortograficzny PWN

tam: jakiś tam film
tam-tam (bęben) tam-tamu, tam-tamie; tam-tamów

Słownik języka polskiego PWN

tam-tam
1. «drewniany bęben obciągnięty skórą, używany przez niektóre plemiona w Afryce jako instrument muzyczny lub do przekazywania wiadomości na odległość»
2. «instrument perkusyjny pochodzenia azjatyckiego w kształcie cienkiej, metalowej tarczy»
tam I «zaimek, który odnosi się do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący), np. Gdzie mam to położyć? Tam., lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa, np. Urodził się w Szwecji i tam spędził dzieciństwo., Nie idziemy tam, dokąd myślisz.»
tam II pot. «partykuła o charakterze ekspresywnym, zwykle podkreślająca obojętność mówiącego wobec obiektów lub zdarzeń, o których mowa, np. Ma tam jakieś zasługi.»
tama
1. «zapora wodna wznoszona przy regulacji rzeki»
2. «trudność, przeszkoda»
3. «sposób przeciwdziałania czemuś»
4. «budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska od drugiej»
tama bobrowa «grobla na rzece zbudowana przez bobry»
tama klocowa «tama przeciwpożarowa zbudowana z drewnianych kloców»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tam napisano
24.03.2003
Szanowni Państwo!
Moja znajoma zawsze używa zwrotu "tam napisano" zamiast "tam jest napisane". Czy forma ta jest poprawną?
tam-tamiści i hiphopowcy
9.06.2004
W Wielkim słowniku ortograficznym PWN czytamy:
tam-tamtam-tamista
ping-pong – pingpongista
hip-hop – hip-hopowiec a. hiphopowiec
Czy ta niekonsekwencja w znikaniu łącznika to przejaw braku jednolitej zasady czy też niekonsekwentnego jej stosowania? A może, wzorem ostatniego – również chronologicznie w polszczyźnie – przykładu, należałoby wprowadzić jako dozwolone obydwie te pisownie?
Łączę pozdrowienia
Michał Gniazdowski – Warszawa
Tam wszystko pisze
12.07.2007
Na internetowym forum jeden z dyskutujących zarzucił mi, że w moim zdaniu: „Czytaj posty X ze zrozumieniem – tam wszystko pisze” zrobiłem elementarny błąd, polegający na niepoprawnym napisaniu tam wszystko pisze (nie umieściłem w tym stwierdzeniu podmiotu). Na forach stosuje się język potoczny mówiony. Czyli to, co piszę, zapisuję tak samo, jakbym to mówił. To prawda, że zrobiłem błąd, którego nie powinienem popełniać ani w języku pisanym, ani w mówionymm, i nic nie tłumaczy tego sformułowania?

Ciekawostki

Mówimy „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, mając na myśli to, że kobiety są tak sprytne, iż poradzą sobie z każdą trudnością.
Mówimy „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”, komentując spór dwóch osób lub instytucji, który stwarza sytuację korzystną dla ich konkurenta.
Mówimy „Gdzie kucharek sześć,tam nie ma co jeść”, mając na myśli to, że zbyt wiele osób wykonujących tę samą pracę przeszkadza sobie wzajemnie i nie wykonuje jej dobrze.
Mówimy „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”, mając na myśli to, że trzeba akceptować uboczne skutki jakichś działań.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... okolicy. Wciąż nie mogłem przestać myśleć o tym co mnie tam spotka w świecie ogrodzonym dookoła kolczastym drutem. Mimo pewnych obaw...
  • ... czym nawet nazwa gatunkowa świadczy. Cóż jednak zrobię, jeśli ona tam realnie siedzi!? Przecieram oczy, szczypię się we wszystkie możliwe części...
  • ... państwowych. Izba sprawdza m.in., czy godło narodowe zawsze wisi tam, gdzie powinno, a biało-czerwone flagi pojawiają się w odpowiednim...

Encyklopedia PWN

tam-tam
[hindi],
muz.:
techn. konstrukcja zatrzymująca (tamująca, np. wodę, gaz, ogień);
budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska od drugiej;
tama podłużna, tama równoległa,
budowla wodna w postaci wału, najczęściej z kamieni lub faszyny, wznoszona równolegle do brzegu rzeki przy jej regulacji.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego