tantal

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tan•tal (mit.) -la: męki Tantala
tan•tal (pierwiastek chem.; symbol: Ta) -lu

Słownik języka polskiego PWN*

tantal «pierwiastek chemiczny, twardy, trudno topliwy metal»
• tantalowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego