taoistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

taoizm, daoizm «kierunek filozoficzno-religijny w Chinach»
• taoistyczny, daoistyczny • taoista • taoistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego