tarasowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

taras
1. «rodzaj dużego balkonu, umieszczonego na parterze, na piętrze lub na płaskim dachu»
2. «schodkowe wzniesienie terenu, przechodzące stromym spadkiem w nizinę lub opadające na zbocze wzgórza»
3. zob. terasa

• tarasowy • tarasowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zajmuje około 40 minut. Dopiero patrząc z góry na miasto, tarasowo zbudowane na zboczach Tajgetu, można sobie uświadomić, czym była Mistra...
  • ... bądź w dużym ogrodzie wśród drzew, pachnących kwiatów. Ten ogród tarasowo schodzi aż do brzegu Olzy, a ścieżki wiją się wśród...
  • ... w trzech początkowych pieśniach cyklu.
    Innym częstym motywem-kluczem są
    tarasowo wznoszące się lub opadające diatoniczno-chromatyczne pochody trzech lub czterech...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego