tarcia

Słownik języka polskiego PWN*

siła tarcia «siła oporu hamującego ruch względem siebie dwu ciał stałych, stykających się na pewnej powierzchni»
tarcie
1. «nieporozumienie, waśń, konflikt»
2. «zjawisko powstawania oporu hamującego ruch względem siebie dwóch ciał stałych stykających się wzdłuż pewnej powierzchni»
tarło
1. «składanie ikry w okresie godowym przez samice ryb i zapładnianie jej mleczem samców»
2. «okres godowy u ryb»

• tarłowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego