tchnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN

tchnąć -nę, -niesz, -ną; -nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy
tchnienie; tchnień

Słownik języka polskiego PWN

tchnąć
1. «wydzielać jakiś zapach lub ciepło»
2. «cechować, charakteryzować coś»
3. «wywołać w kimś, w czymś jakąś korzystną zmianę, spowodować jakieś korzystne zjawisko»
tchnienie
1. «powiew, podmuch»
2. daw. «oddech»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tchnąć
1.11.2014
Witam,
chciałbym zapytać jak brzmi czasownik tchnąć w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym. Ja tchuję? Ja tchnuję? A może nie funkcjonuje on w ogóle w takiej formie?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
nowy duch
2.12.2004
Mam problem z zastosowaniem biernika i dopełniacza. Czy zdanie powinno brzmieć: „Tchnął nowego ducha w nasz zespół”? Czy też „Tchnął nowy duch w nasz zespół”? Dopełniacz byłby uzasadniony przy zaprzeczeniu („Nie tchnął nowego ducha”), ale potocznie przeważa w tego typu wypowiedziach. Czym kierować sie w budowaniu tego typu zdań?
przecinek między podmiotem a orzeczeniem
22.10.2007
Czy podmiot szeregowy można oddzielić od orzeczenia przecinkiem w przypadku, gdy ostatni element nie jest poprzedzony spójnikiem, lecz przecinkiem? W mowie następuje zawieszenie głosu, a w interpunkcji? Zwłaszcza przy rozbudowanych elementach, np.: „Przestrzenne wnętrza tchnące czystością, grzeczna i dyskretna opieka kulturalnego przewodnika, efektowne oświetlenie, nad którym pracowało 100 specjalistów, cenne i unikalne eksponaty gromadzone przez lata (,) sprawiają, że...”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Al Tamimi, który chciał być przy konającym do "ostatniego jego tchnienia". Informacje o prawdziwym stanie zdrowia męża zmonopolizowała Suha Arafat, a...
  • ... cień więdnących ogrodów i dojść do ciemnego zapachu grzybów, do tchnienia próchna w głębiach nocy jesiennej i do głuchego akompaniamentu najciemniejszych...
  • ... Rodzaju, który mówił o duchu bożym, a właściwie o ożywczym tchnieniu Boga unoszącym się nad wodami. Interpretowano ten wiersz w różny...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego