teatr.

Wielki słownik ortograficzny PWN

teatr -ru, -rze; -rów: teatr Na Wodzie, ale: Teatr Dramatyczny, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Teatr Wielki
teatr. (= teatralny, teatrologia)
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN

teatr
1. «instytucja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół ludzi pracujących w tej instytucji»
2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych»
3. «widzowie zebrani na przedstawieniu»
4. «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich»
5. «twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki»
6. «wystawiane przedstawienie lub przedstawienia»
7. «miejsce jakichś wydarzeń»
8. «gra obliczona na zmylenie kogoś»

• teatralny • teatralnie • teatralność • teatrzyk
teatr absurdu «awangardowy kierunek dramatu nawiązujący do egzystencjalistycznego poczucia absurdalności świata»
teatr bulwarowy «teatr o niewybrednym, schlebiającym gustom publiczności repertuarze»
teatr cieni «jeden z rodzajów klasycznego teatru chińskiego»
teatr elżbietański «dramaturgia angielska z okresu panowania królowej Elżbiety I»
teatr epicki «jedna z odmian dramatu współczesnego, zrywająca z tradycją realistycznego dramatu mieszczańskiego»
teatr jednego aktora «inscenizacja utworu dramatycznego wykonywana przez jednego aktora»
teatr kukiełkowy (kukiełek), lalkowy (lalek) «widowisko, w którym zamiast aktorów występują lalki poruszane ręcznie lub mechanicznie»
teatr muzyczny «widowisko, w którym tekst mówiony przeplatany jest śpiewem i muzyką»
teatr objazdowy «teatr niemający stałej siedziby, dający przedstawienia w różnych miejscowościach»
teatr radiowy, telewizyjny, telewizji «audycja radiowa lub widowisko telewizyjne zrealizowane na podstawie utworu dramatycznego albo specjalnie napisanego dla radia lub telewizji»
teatr repertuarowy «teatr grający w ciągu jakiegoś okresu kilka sztuk na zmianę»
teatr studyjny, scena studyjna, kino studyjne itp. «teatr, scena, kino o ambitnym repertuarze, organizujące prelekcje, dyskusje na temat prezentowanych spektakli i filmów»
teatr, teatrzyk ogródkowy «teatr dający przedstawienia na scenie kawiarni lub restauracji mieszczącej się na świeżym powietrzu, popularny w XIX w.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Teatr Scena Kotłownia
4.05.2015
Szanowni Językoznawcy,
jak należy odmienić i zapisać nazwę „TEATR SCENA KOTŁOWNIA”? Co należy odmienić, co zapisać wielką literą, co w cudzysłowie?
Teatr ten zadaje to pytanie
Pozdrawia :-)
teatr Bolszoj
4.09.2003
Witam!
Zauważyłam, że w Polsce na określenie Teatru Wielkiego (Bolszoj tieatr) z Moskwy używa się określenia w teatrze Bolszoj. Sądzę, że to niepoprawna forma. Jak w takim razie brzmi właściwa – w Teatrze Wielkim, w Teatrze Bolszoj, w teatrze Bolszoj, w Bolszom Teatrze, a może inaczej?
Z góry dziękuję,
Renata Modzelewska
mini-
4.10.2002
Pytanie dotyczty pisowni wyrazów z przedrostkiem mini-. Minispódniczka piszemy razem, a mini teatr? Czy prawidłowa jest pisownia mini-teatr i osobno mini teatr?
Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zaraz po wojnie miasto otrzymało scenę, która zaczęła rywalizować z Teatrem im. Słowackiego, pod dyrekcją Karola Frycza. Dramaty Zawieyskiego, mimo że...
  • ... we wszystkich spektaklach. Śpiewał piosenki Osieckiej. Stał na czele Fundacji Teatru Atelier, był menedżerem i sekretarką, rozliczał lato teatralne i przygotowywał...
  • ... hałasu także (wciąż bicie w bębny lub "huki bitewne" - w teatrze głośne efekty akustyczne zostały zwielokrotnione) - ale z rzeczywistością powstania niewiele...

Encyklopedia PWN

teatr
[gr. théatron ‘miejsce do oglądania’],
początkowo, w starożytnej Grecji, określenie widowni teatralnej, z czasem przeniesione na całą budowlę architektoniczną.
miesięcznik, wyd. od 1946 (1952–81 dwutygodnik) w Warszawie;
zespół teatr. o świat. sławie, zał. przez J. Grotowskiego i L. Flaszena, kierowany przez Grotowskiego;
najstarszy cykl programowy emitowany przez Telewizję Polską.
teatr radiowy w Polsce, zw. teatrem wyobraźni,

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego