teatr

Wielki słownik ortograficzny PWN

teatr -ru, -rze; -rów: teatr Na Wodzie, ale: Teatr Dramatyczny, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Teatr Wielki
teatr. (= teatralny, teatrologia)
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN

teatr
1. «instytucja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół ludzi pracujących w tej instytucji»
2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych»
3. «widzowie zebrani na przedstawieniu»
4. «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich»
5. «twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki»
6. «wystawiane przedstawienie lub przedstawienia»
7. «miejsce jakichś wydarzeń»
8. «gra obliczona na zmylenie kogoś»

• teatralny • teatralnie • teatralność • teatrzyk
teatr absurdu «awangardowy kierunek dramatu nawiązujący do egzystencjalistycznego poczucia absurdalności świata»
teatr bulwarowy «teatr o niewybrednym, schlebiającym gustom publiczności repertuarze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego