teatrologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

teatro•logia -gii, -gię (skrót: teatr.)

Słownik języka polskiego PWN

teatrologia «nauka o teatrze, jego teorii i historii»
• teatrologiczny • teatrolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... historia
  nauki polityczne
  religioznawstwo
  psychologia
  ekonomia i finanse
  historia sztuki
  teatrologia i filmoznawstwo
  W październiku szczególny nacisk w naszej ofercie położyliśmy...
 • ... pod tytułem "Radość i grzech". A także we "Wstępie do teatrologii". Lektura filozoficzna to, jak już mówiłem, śledząca przede wszystkim stosunek...
 • ... kryminalistę (w sumie spędził 18 lat w więzieniu) i profesora teatrologii w jednej osobie. To miała być szybka zwycięska wojna, która...

Encyklopedia PWN

teatrologia
[gr.],
nauka o teatrze, wiedza o teatrze,
dyscyplina nauki zajmująca się różnorodnymi przejawami sztuki teatru.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego