teatromania

Wielki słownik ortograficzny PWN

teatro•mania -nii, -nię

Słownik języka polskiego PWN

teatromania «zamiłowanie do teatru i bywania na przedstawieniach teatralnych»
• teatroman • teatromanka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego