technikum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tech•nikum; -ika, -ików (skróty: tech., techn.)
tech•nika -ice, -ikę; -ik

Słownik języka polskiego PWN*

technikum «średnia szkoła zawodowa»
technika
1. «wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy»
2. «metoda»
3. «wyuczona i wyćwiczona umiejętność wykonywania jakichś czynności»
technika analogowa «zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego