technologia

Wielki słownik ortograficzny

tech•no•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego

technologia
1. «metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego»
2. «dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców»

• technologiczny • technolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

technologia
10.05.2009
Szanowni Państwo!
Moje pytanie dotyczy sformułowania technologia wytwarzania. Odnoszę wrażenie, że przytoczony przeze mnie termin jest pleonazmem, ponieważ technologia z definicji dotyczy procesów wytwarzania. W związku z tym zamiast, na przykład, technologia wytwarzania wirnika winno mówić się technologia wirnika.
Pozostając w ukłonach, dziękuję za odpowiedź.
Maciej Wilk
technologia
18.12.2006
Szanowni Panstwo!
Uprzejmie proszę o informację, czy poprawne jest sformułowanie: „Drut produkowany jest technologią...”. Czy raczej: „Drut produkowany jest zgodnie z technologią / w technologii...”?
Z poważaniem,
Alina Szyposz
technologia EM-ów
23.03.2018
Szanowna Poradnio!
Edytując tekst, napotkałam na trudność wynikającą z potrzeby posługiwania się skrótowcem EMEfektywne Mikroorganizmy. Oprócz opisu EM-ów i ludzi mówiących o EM-ach są też bardzo często wzmianki o technologii EM. No właśnie: technologii EM-ów czy technologii EM? Wydaje mi się, że w rozmowach częściej spotykam formę nieodmienioną, ale odmienioną formę skrótowca EM, gdy mowa o samych efektywnych mikroorganizmach, nie o technologii. Co robić? Odmieniać czy nie odmieniać?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... liderem wśród dostawców najnowocześniejszych produktów i rozwiązań w dziedzinie najnowocześniejszych technologii. Coraz częściej działalność firmy determinowana jest zmieniającą się sytuacją rynkową...
  • ... są efektem naukowego wykorzystani osiągnięć wielu dziedzin naturoterapii i nowoczesnej technologii produkcji kosmetyków. Łączą w sobie (i zapewniają ich zwielokrotnione dobroczynne...
  • ... ogromną gamę produktów.
    Natomiast Biologicznie Aktywne dodatki produkowane według najnowszej
    technologii zwanej kreogenezą są dystrybuowane wyłącznie przez firmę VISION International People...

Encyklopedia

technologia
[gr.],
dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem i przeprowadzaniem najkorzystniejszych w określonych warunkach procesów wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów
technologia dydaktyczna, technologia kształcenia,
dział dydaktyki zajmujący się organizacją procesu nauczania poprzez optymalizację czynności nauczycieli i uczniów oraz wykorzystanie wszelkich dostępnych środków dydaktycznych.
dyscyplina nauk. o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chem., fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców;
dział elektroniki dotyczący zagadnień technol. związanych z wytwarzaniem elementów i przyrządów elektronowych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego