tekstolog

Wielki słownik ortograficzny PWN

teks•to•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN

tekstologia «dział filologii zajmujący się badaniem i opisem tekstów literackich, historycznych oraz zabytków językowych przeznaczonych do wydań krytycznych»
• tekstologiczny • tekstolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego