telewizja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tele•wi•zja -zji, -zję (skróty: TV, tv)

Słownik języka polskiego PWN*

telewizja
1. «system przesyłania na odległość ruchomych obrazów i dźwięku»
2. «instytucja zajmująca się przygotowywaniem i nadawaniem programu w tym systemie»
3. pot. «program nadawany przez tę instytucję»

• telewizyjny • telewizyjnie
telewizja kablowa, przewodowa «system przesyłania programów telewizyjnych za pośrednictwem kabli z jednego miejsca do różnych odbiorników»
telewizja kasetowa «system umożliwiający oglądanie na ekranie odbiornika telewizyjnego programów zawartych w kasetach z taśmą filmową lub magnetyczną»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego