temacik

Słownik języka polskiego PWN*

temat
1. «to, co stanowi podstawową myśl, przedmiot rozmowy, pracy, utworu»
2. jęz. «część wyrazu odmiennego powtarzająca się podczas odmiany»
3. jęz. «jedna z dwóch części wyrazu pochodnego, wspólna temu wyrazowi i wyrazowi podstawowemu»
4. «materiał melodyczny lub melodyczny i harmoniczny stanowiący podstawę struktury dzieła muzycznego»
5. «zasadniczy pomysł, na którym oparte jest zadanie szachowe»

• tematowy, tematyczny • tematycznie • tematyczność • temacik

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego