tender

Wielki słownik ortograficzny PWN

ten•der -n•dra, -n•drze; -n•dry, -n•drów

Słownik języka polskiego PWN

tender
1. «pojazd połączony na stałe z parowozem, zawierający zapas wody, paliwo i narzędzia potrzebne do obsługi parowozu»
2. «statek pomocniczy do zaopatrywania innych statków w żywność, wodę, paliwo itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Clinique.

  Usta:

  Leslie Lopez obrysowała kontur ust James konturówką Quickliner
  Tender Taupe nr 02, a następnie pomalowała je szminką Long Last...
 • ... Wstałem z miejsca, podszedłem pod muru i zaśpiewałem "Love me tender". Wówczas ona zeszła do mnie i wszystko wróciło do normy...
 • ... jakich pociągów dany parowóz jest przeznaczony:

  Parowozy (tendrzaki) bez oddzielnego
  tendra (czyli specjalnego rodzaju wagonu w którym przewozi się zapas wody...

Encyklopedia PWN

tender
[ang.],
w kolejnictwie pojazd połączony na stałe z parowozem, służący do przewozu paliwa, wody, narzędzi.
tender
[ang.],
żegl. pomocniczy statek wodny używany do zaopatrywania większych statków w żywność, wodę itp.
legal tender
[li:gl tẹndər; ang., ‘ustawowy środek płatniczy’],
ekon. pieniądz mający moc zwalniania ze zobowiązań pieniężnych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego