teolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

teo•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

teologia «nauka o Bogu, jego naturze i relacji do świata i ludzi, odrębna dla każdej religii»
• teologiczny • teolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego