terminowo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ter•minowo
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

terminowy
1. «wykonywany w wyznaczonym terminie lub mający wyznaczony termin wykonania»
2. «punktualny»
3. «wymagający szybkiego wykonania»

• terminowo • terminowość

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego