testament-

Wielki słownik ortograficzny PWN

testament -n•tu, -n•cie; -n•tów: testament rodziców, ale: Stary Testament, Nowy Testament (części Biblii)
Nowy Testament Nowego Testamen•tu, Nowym Testamen•cie (skróty: NT, N.T.)
Stary Testament Starego Testamen•tu, Starym Testamen•cie (skróty: ST, S.T.)

Słownik języka polskiego PWN

testament
1. «akt prawny, w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek swej śmierci»
2. «dzieło zawierające przesłanie artysty dla potomnych»

• testamentowy, testamentalny
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
Stary Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między XI a III w. p.n.e., stanowiący część Biblii»
• starotestamentowy, starotestamentalny
testament ustny «testament, w którym spadkodawca podaje swoją wolę do wiadomości trzech świadków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pisownia ksiąg Starego i Nowego Testamentu
16.05.2001
Szanowni Państwo,

Chciałbym otrzymać poradę językową. Proszę o pomoc w ustaleniu, według jakiej reguły gramatycznej wszystkie człony tytułów ksiąg Starego i Nowego Testamentu, z wyjątkiem spójników, w spisie treści Biblii piszemy dużą literą, np. Św. Pawła List do Rzymian.
Podobną pisownię znalazłem w tytułach ksiąg w Księdze Mormona np. Druga Księga Nefiego.
Sprawę dodatkowo komplikuje fakt Pieśni nad pieśniami, w wydaniu IV Biblii Tysiąclecia, której tytuł jest napisany tak jak powyżej.
Tytuł tej samej Pieśni nad pieśniami w tak zwanej Biblii Warszawskiej pisze się dużymi literami – Pieśń nad Pieśniami – tak samo w elektronicznych wydaniach Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawskiej i Biblii Tysiąclecia.
Czy obowiązuje tutaj reguła użycia wielkiej litery ze względów uczuciowych? Czy jest to reguła obowiązująca w spisach treści książek, które różne wyznania traktują jako święte, czy też istnieje jakaś dowolność lub inna reguła gramatyczna, która mi w jakiś sposób umknęła?

Załączam wyrazy szacunku,

Paul Jaworski
pisownia tytułów ksiąg biblijnych
23.05.2003
Dlaczego tytuły ksiąg biblijnych piszemy wielkimi literami (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Sędziów, Księga Liczb)? Jak poprawnie napisać tytuł księgi: Pieśń nad Pieśniami czy Pieśń nad pieśniami? Spotkałam oba rodzaje pisowni.
święte księgi
22.05.2011
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie kwestia zapisu nazw świętych ksiąg, takich jak Biblia – antykwą czy kursywą. Przeczytałem w archiwum Poradni, że dopuszcza się oba sposoby. Chciałbym jednak zrozumieć, dlaczego. Skoro jest to nazwa dzieła literackiego, to chyba należałoby się konsekwentnie stosować do reguły pisania kursywą. Czy święte księgi obowiązują tu inne zasady?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie i całą Państwa pracę,
Łukasz Łoziński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... urzeczywistnienia swych planów i w 1290 r. zmarł, zapisując w testamencie ziemię krakowską księciu Wielkopolski - Przemysłowi II.

    Przemysł rządził Małopolską zaledwie...
  • ... Otóż niewątpliwie obok pytania: ile piwa autor wypił, by taki testament ułożyć, równie istotne jest pytanie, jakie to było piwo? Prawie...
  • ... sąd nie uzna ważności testamentu, nikt niczego nie odzyska.

    Formuła
    testamentu jest enigmatyczna. Roman Cezar Heinzel zapisał żonie: "prawo do dziedziczenia...

Encyklopedia PWN

testament
[łac.],
jednostronna czynność prawna, w której treści spadkodawca (testator) określa losy swego majątku na czas po swojej śmierci; także dokument obejmujący oświadczenie ostatniej woli;
statut sukcesyjny Bolesława III Krzywoustego 1138;
w chrześcijaństwie nazwa drugiej części Pisma Świętego (Biblia);
w chrześcijaństwie nazwa pierwszej części Biblii, zawierająca księgi święte Izraela o treści prawnej, moralnej, teologicznej, hist., prorockiej, dydaktycznej i modlitewnej.
osoba powołana w testamencie do zarządu spadkiem, spłaty długów, wykonania zapisów i wydania majątku spadkobiercom.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego