timbre tembr

Słownik języka polskiego PWN*

tembr, timbre [wym. tembr] «barwa dźwięku właściwa poszczególnym głosom ludzkim lub instrumentom»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego