tlenowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

tlen «pierwiastek chemiczny, bezbarwny, bezwonny gaz, występujący w stanie wolnym w powietrzu»
• tlenowy
inhalator tlenowy «urządzenie pokładowe, dzięki któremu załoga może oddychać tlenem z butli»
namiot tlenowy «osłona z tworzywa sztucznego, stale wypełniona tlenem, rozpinana nad chorym mającym trudności w oddychaniu»
tlenowy aparat oddechowy «aparat umożliwiający oddychanie tlenem sprężonym w stalowej butli»
lanca tlenowa «rurka stalowa, do której doprowadza się tlen pod ciśnieniem, służąca do wypalania otworów w żeliwie, betonie lub w skałach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... oparzonych partii skóry. Jakie korzyści daje stosowanie kosmetyków tlenowych?
  - Kosmetyki
  tlenowe zawierają Aquaftem, który jest wyjątkowym transporterem tlenu, niezbędnego dla komórek...
 • ... między możliwym stanem nasycenia a rzeczywistą zawartością tlenu to deficyt tlenowy, określany w procentach lub mg/l-1. W przypadku, gdy...
 • ... mikroorganizmy wykorzystują azotany w procesie oddychania, na przykład:

  W warunkach
  tlenowych denitryfikacja zachodzi wolniej (u wielu bakterii wytwarzanie reduktazy azotanowej ustaje...

Encyklopedia PWN

biol. czasowy deficyt tlenu w organizmie, powstający wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność tlenowych procesów metabolicznych albo gdy jest uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia;
tlenowy aparat oddechowy, izolujący aparat oddechowy,
aparat z własnym zapasem sprężonego powietrza lub tlenu, umożliwiający oddychanie w ograniczonym czasie w atmosferze nie nadającej się do oddychania;
współczynnik określający relację między masą pierwiastków palnych (węgla, wodoru) a masą tlenu w jednostce masy materiału wybuchowego;
ekol. zjawisko występujące w wodach powierzchniowych wówczas, gdy procesy utleniania związków organicznych przeważają nad procesami fotosyntezy (wytwarzającymi tlen) i nad rozpuszczaniem tlenu atmosferycznego w wodzie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!