tobagijski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tobagij•ski (od: Tobago); -scy
trynidadz•ko-tobagij•ski (od: Trynidad i Tobago); trynidadz•ko-tobagij•scy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego