towarzyszenie

Słownik języka polskiego PWN*

towarzysz
1. «kolega, kompan»
2. «o czymś, co często nosimy ze sobą lub z czego często korzystamy»
3. «o czymś, co jest z czymś innym nierozerwalnie związane»
4. «członek partii komunistycznej»

• towarzyszka
towarzyszyć
1. «asystować»
2. «występować jednocześnie, razem z czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego